Ważna informacja Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

Ważna informacja Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

 

Szanowni Państwo, Członkowie, Dostawcy mleka

Zarząd OSM w Kole informuje, iż w związku z trwającą pandemią coronawirusa oraz wprowadzonym przez rząd zakazem zgromadzeń, zebrania rejonowe członków Spółdzielni zostaną zorganizowane po zniesieniu w/w zakazów. Na zebraniach tych, jak również na posiedzeniu Rady Nadzorczej, zostaną przedstawione sprawozdania z działalności Spółdzielni, a także wnioski i postulaty złożone przez protestujących (w tym projekt zmiany umowy kontraktacyjnej oraz zmian w Statucie Spółdzielni). Po zakończeniu zebrań rejonowych odbędzie się posiedzenie Rady przyjmujące materiały na Zebranie Przedstawicieli.

Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie (maj 2021) uruchomimy przekazywanie informacji na telefon komórkowy przez wiadomości SMS, w których przekazywać będziemy bieżące informacje o spółdzielni, a także wyniki badań mleka – mikrobiologię i komórki somatyczne (prosimy o podanie aktualnych numerów telefonów komórkowych jeśli nastąpiły zmiany).

Z uwagi na ograniczone możliwości przyjęć w biurze Spółdzielni (wielu pracowników zakażonych, objętych izolacją lub kwarantanną), swoje pytania lub problemy proszę zgłaszać od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 63/272 09 00 – centrala lub e-mail; osm@osmkolo.pl , bądź listownie.

Z poważaniem

CZESŁAW CIEŚLAK
Prezes Zarządu

Koło, 15.04.2021 r.